Miljø, klima og bæredygtighed

Tømrerarbejde med FSC-godkendt træ

0

MV-Byg anvender træ fra FSC-godkendte skove, der sikrer at der ikke bliver fældet flere træer, end der kan reproduceres. Det er en garanti overfor kunden, at plantelivet og dyrelivet bevares, og ikke bliver udsat for unødvendig gene. Det arbejdende folk i skovene er uddannede og får den rette løn og det korrekte udstyr til at varetage opgaven.

Hos MV-Byg handler det om hele værdikæden, og det starter allerede fra importen af træet. 15 års erfaring skal tilbyde kunden værdifuld og professionelt arbejde der stemmer overens med de ønsker og krav til formidling, som er tiltænkt.

For at kunne yde den korrekte rådgivning, er det vigtigt at forstå kunden og vedkommendes behov. Uanset omfanget af arbejdsopgaven, skal der sættes en struktur og fremgangsmåde op, for nemmere at kunne holde sig til planen under eksekveringen.  

Leave A Reply

Your email address will not be published.