Miljø, klima og bæredygtighed

En energimærket bolig er både godt for miljøet – og for din pengepung

0

Når man vælger ny bolig, er der en række parametre, der er vigtige for valget af det nye hjem. Købsprocessen er med mange faldgruber – derfor eksisterer initiativer som køberrådgivning, der guider dig sikkert og ærligt gennem hele boligkøbet. Køberrådgivere peger blandt andet på, at energimærkningen af boligen ofte er en overset faktor, der i sidste ende kan have afgørende betydning for din tilfredshed med dit nye hjem. Med hvad er energimærkning egentlig? Og hvorfor er det en fordel at vælge den højeste mærkning ved boligkøb?

Følgende artikel er betalt og udarbejdet i samarbejde
med de omtalte virksomheder, eller de virksomheder, der linkes til.

Det er frustrerende at skulle opvarme sit hus konstant, fordi huset generelt ikke kan isolere og holde på varmen. Det er på ingen måde ønskværdigt at købe sig ind i en sådan bolig. Derfor er energimærkningen essentiel for alle bygningers kvalitet. At sætte sig grundigt ind i mærkningen og energirapporten inden boligkøb er en investering i den fremtidige glæde ved huset.

Med energimærkningen er bygningens energiforbrug videreformidlet. Energiforbruget i hjemmet kan have stor påvirkning på udgifterne i boligen, mens et godt energimærket hus også er en garanti for, at huset er til mindst skade for miljøet. Mærkningen giver køber en klar fornemmelse af, hvad han eller hun kan forvente, at boligen har af driftsomkostninger.

Det er et krav fra Energistyrelsen, at alle bygninger over 60 m2 skal energimærkes. Energimærket er bygget efter en skala, der går fra A til G. Skalaen er et konkret udtryk for den samlede vurdering af boligens energiforbrug, hvor A er den bedste mærkning. I takt med at nye bygningsklasser og lavenergihuse er blevet bygget, er skalaen udvidet til også at inkludere A2010, A2015 og A2020. De nye A’er refererer til bygningsreglementet, således at en bolig mærket A2015 lever op til energikravene fra 2015.

Mærket er udregnet af en energikonsulent, der har øje for en række faktorer, som har indflydelse på boligens samlede energimæssige kvalitet. På baggrund af bygningens kvalitet af isolering, vinduer, døre og varmeinstallation i kombination med bygningens vilkår med hensyn til vejr, forbrug og størrelse vurderes boligen. Energimærkningen er i sin natur ikke en konkret beregning på størrelsen af din energiregning. Mennesker har forskellige behov og vaner, og det afspejler energiforbruget selvfølgelig også. Nogle tager den tykke uldsweater på og sparer på varmen, mens andre nyder at have temperaturen på det højeste. Derfor er det faktiske forbrug ofte en smule anderledes, end hvad energimærket indikerer.

Når en bolig er godt energimærket, er det fordi, den er økonomisk at opvarme, samt at den har de rette bygningsmæssige omstændigheder, der holder på denne varme. Miljømæssigt er det en kæmpe gave, at mængden af energi, der skal bruges til at opvarme, mindskes. Det minimale forbrug af energi letter også presset på privatøkonomien.

Med energimærkningen følger også en rapport, der beskriver bygningens tilstand, samt rådgiver om eventuelle optimeringer, der vil forbedre energiforbruget i boligen. Det er også ganske relevant, at man som kommende køber sætter sig grundigt ind i denne rapport. Gennemgangen af denne er en obligatorisk del af en køberrådgivning, så hvis energimærkningen forekommer uoverskuelig, kan man med fordel søge hjælp hos en køberrådgiver. Hvis du ønsker at vide mere om vigtigheden af en god energimærket bolig, eller hvis du er yderligere interesseret i de praktiske fordele ved køberrådgivning, så læse mere hos Boligraadgiver.dk.

Leave A Reply

Your email address will not be published.