Miljø, klima og bæredygtighed

Reducer CO₂-udledningen med bæredygtig asfaltarmering til vejene

0

Vi bliver for hvert år der gør flere mennesker på globalt plan. Det medfører flere bilister på vejene, og vejnettet bliver deraf belastet i en højere grad. Asfaltvejene er under pres, og det forkorter levetiden på de forskellige typer af asfaltveje, og det forårsager sprækker og huller i vejene, og er lig med reparation og nye investeringer. 

Hårdt for miljøet med slid på vejnettet 

Det tager hårdt på miljøet, at vi udvikler nye asfaltveje, derfor skal der gøres noget for at forlænge levetiden. S&P reinforcement forstærker bygnings- bro og anlægskonstruktioner, men også asfalts forstærkningsløsninger. Produkterne er fremstillet i S&Ps anlæg og sælges med det samme til slutkunden. 

Asfaltforstærkning for øget levetid 

Asfaltforstærkning hjælper med at reducere refleksion af eksisterende revner i overfladen af ​​asfaltbelægning. Det hjælper også med at reducere revnedannelse ved at udvide veje eller splejsning af asfalten. Der findes mange typer asfaltforstærkning. Asfaltarmering, som tilføjer asfalten ren styrke og reducerer dannelse af revner med sin store styrke ved kort forlængelse. Asfaltklud, der er et spændingsudjævnende lag, og ved at lade eksisterende revner bevæge sig uden at reflektere revnen til en ny overflade. Asfaltkomposit, består både af armering og asfaltklud, og har egenskaberne for begge typer.

Styrkelse af beton

Beton armering er med til at forstærke betonkonstruktionen. Det sikrer at du får en stærk forankring i betonkonstruktionen. Ved større betonkonstruktioner, kan der indstøbes stålstænger i betonen. Det holder sammen på betonen, og modvirker at der opstår revner i betonen, og kan derfor være med til at give betonen øget levetid, hvilket også er godt for miljøet.

Leave A Reply

Your email address will not be published.